Strijp-S Gebouw Gerard | Torenallee 42-58 | 5617 BD Eindhoven | tel: (040) 29 32 423

Een kijkje achter
de schermen

Wat betekent de miljoenennota voor de installatiebranche?
27 september 2018

Een flink aantal plannen dat het kabinet Rutte III afgelopen week presenteerde, raakt de ondernemers in de technische installatiebranche. De specialisten van UNETO-VNI hebben de Miljoenennota voor u geanalyseerd. Een overzicht op het gebied van arbeidsmarkt, economische en fiscale zaken, onderwijs, klimaat en energie en digitalisering.

1. Arbeidsmarkt

UNETO-VNI is blij met de versoepeling van het ontslagrecht. Ontslag wordt mogelijk op basis van een combinatie van gronden, er komt een lagere transitievergoeding en een verruiming van de mogelijkheden om scholingskosten met de transitievergoeding te verrekenen.

De mogelijkheid om tijdelijke contracten af te sluiten, wordt verruimd. Nu kunnen werkgevers drie contracten in twee jaar afsluiten. Dat worden drie contacten in drie jaar met een tussenpoos van zes maanden.  

Over belangrijke onderwerpen zoals een nieuwe zzp-wetgeving, loondoorbetaling bij ziekte bij kleine werkgevers en aanpassing van de pensioenwetgeving hakt het kabinet helaas geen knopen door. Lees meer…

2. Economische en fiscale zaken

Volgens UNETO-VNI is het belangrijk dat de inkomsten- en vennootschapsbelasting voor het eerst sinds jaren omlaag gaat. Daar staat helaas tegenover dat dga’s te maken krijgen met een verhoging van het box II-tarief. Daarmee worden ondernemers gestraft die spaarzaam zijn geweest toen dat nodig was. Deze maatregel gaat ten koste van de investeringskracht van onze mkb-ondernemers. Lees meer…

3. Onderwijs

UNETO-VNI is verheugd over de extra investeringen in het technisch onderwijs, maar volgens de brancheorganisatie moet er méér gebeuren. De beschikbaarheid van technische vakmensen wordt hét knelpunt van de energietransitie. Extra investeringen zijn daarom dringend noodzakelijk. Lees meer…

4. Klimaat en energie

UNETO-VNI is blij met de aandacht die het kabinet heeft voor de energietransitie. Tegelijkertijd vinden wij dat Rutte III in de begroting andere keuzes had kunnen maken. Daarmee zou de omslag naar een duurzame energievoorziening nóg sneller kunnen verlopen. Om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verlagen, is extra inzet voor de scholing van technici bijvoorbeeld hard nodig.

In de Miljoenennota staat slechts een korte passage over de klimaatopgave. Het wachten is op de uitwerking en goedkeuring van het Klimaatakkoord voordat de concrete plannen duidelijk worden. Lees meer…

5. Digitalisering

Digitalisering is meer dan ooit van belang voor de technische installatiebranche. Dat geldt voor het ontwerp, maar ook voor beheer en onderhoud, bestellingen en de commerciële afwikkeling van projecten. Blockchain, artificial intelligence en big data bieden de sector nieuwe economische mogelijkheden. Cybersecurity is daarom voor technisch dienstverleners én de industrie een belangrijk thema. UNETO-VNI is er dan ook blij mee dat het kabinet hiervoor structureel 95 miljoen euro reserveert. Daarnaast reserveert het kabinet eenmalig 30 miljoen euro om cybercriminaliteit tegen te gaan.

(bron: Uneto-Vni, 25-09-2018)