Strijp-S Gebouw Gerard | Torenallee 42-58 | 5617 BD Eindhoven | tel: (040) 29 32 423

Is het talent van vandaag
ook het talent van morgen?

Wat kan Ciquèl voor uw bedrijf betekenen

Door een combinatie van jarenlange technische werkervaring met Human Resource Management binnen de installatietechniek zijn wij in staat diepgang te creëren en de vereisten bij een functie echt te begrijpen. Wij hebben de expertise en het netwerk binnen dit segment in huis, waardoor u de zekerheid hebt dat uw vraag in goede handen is. En dat is in úw voordeel.

In een arbeidsmarkt waarin hoogwaardig personeel binnen de installatietechniek schaars is, is een gedegen werving én selectiebeleid van onmisbaar belang. Door onvoldoende gekwalificeerd personeel wordt de realisatie van werkzaamheden bemoeilijkt, waardoor kwaliteit- groeidoelstellingen mogelijk moeten worden bijgesteld. 

Wie echter in haar capaciteitsbehoefte kan voorzien heeft een voorsprong op de concurrent. Wij begrijpen dit en denken hierin met onze opdrachtgevers mee door de mogelijkheid van een rechtstreeks dienstverband aan te bieden. Vraag hiervoor naar de voorwaarden.

Om flexibiliteit in te bouwen voordat er wordt overgegaan tot een vast dienstverband bestaat onze deta-vast formule. Er wordt een periode afgesproken waarin de medewerker bij Ciquèl een dienstverband aangaat en ondertussen tewerk wordt gesteld bij zijn toekomstige werkgever.

Bij wederzijdse tevredenheid treedt de medewerker na de tijdelijke periode rechtstreeks in dienst. Dit  is bij aanvang áltijd het uitgangspunt. Zo vergroten we de kans op een duurzame arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer.

In een dynamische markt waarin het hollen en stilstaan is, kan projectmatige ondersteuning uitkomst bieden. Ciquèl voorziet hierin door projectmatig personeel beschikbaar te stellen, waarin wij het volledige werkgeverschap voor onze rekening nemen.

Wij zijn SNA gecertificeerd en vallen onder de CAO Metaal en Techniek. Dit duidt onze specialisatie en tegelijkertijd heeft u de zekerheid dat arbeidsvoorwaardelijke zaken goed geregeld zijn.

Ciquèl Executive Search bemiddelt ervaren kandidaten op HBO- en WO niveau in een salarisrange vanaf €75.000,- voor hoger kader functies binnen de installatiebranche. 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Ciquèl valt onder de algemeen verbindend verklaarde CAO Metaal en Techniek. Wij bieden onze medewerkers dezelfde CAO gerelateerde arbeidsvoorwaarden als wanneer deze in dienst zijn bij onze opdrachtgevers. Zo worden ook ADV en verlofrechten conform CAO toegekend

en wordt er zonder pensioenbreuk vanaf de eerste dag pensioen opgebouwd bij het branche pensioenfonds PMT. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van onze detacheringsformule voor onze kandidaten. En dat werkt!

In tijden waarin de arbeidsmarkt hevig in beweging is staan niet alleen instroomvraagstukken centraal, maar vormt uitstroom eveneens een onlosmakelijk deel van het personeelsbeleid. Om dit in goede banen te leiden is een gedegen outplacementtraject bij een partij met kennis van de installatiebranche zeer voornaam. Ciquèl kan hierin uitstekend ondersteunen. 

Vanuit onze expertise zijn we zowel ervaren met in-,  doorstroom-, alsmede met uitstroomvraagstukken binnen de installatietechniek. Van ontslagverwerking en arbeidsmarktoriëntatie, tot en met de begeleiding naar een nieuwe werkomgeving. Neem contact met ons op voor meer informatie.