Strijp-S Gebouw Gerard | Torenallee 42-58 | 5617 BD Eindhoven | tel: (040) 29 32 423

Een kijkje achter
de schermen

HR in tweestrijd
21 februari 2010

Voor vier van de vijf hr-directeuren is kostenreductie op dit moment het meest urgent. Maar zij vrezen tegelijkertijd voor de terugkerende krapte op de arbeidsmarkt.
Dit blijkt uit de HR Executive Survey die Deloitte onder twintig Nederlandse hr-directeuren heeft uitgevoerd. Zij zijn zich bewust van de tegenstrijdige korte- en lange termijn uitdagingen. Aan de ene kant zijn zij nu genoodzaakt kosten te besparen, maar tegelijkertijd moeten zij uit concurrentieoverwegingen nog steeds ervoor zorgen dat zij de beste talenten binnenhalen en behouden.
‘Na de crisis gaan demografische ontwikkelingen en een tekort aan talent een belangrijke rol spelen in de strategische besluitvorming. Nu ligt de focus vooral op rendement op de zeer korte termijn, dus besparingen op bijvoorbeeld trainingen en innovatieve hr-projecten. Dat staat op gespannen voet met het ontwikkelen van medewerkers voor de langere termijn’, zo verklaart Kees Klink, director binnen Human Capital Advisory Services van Deloitte.
Bijna driekwart van de ondervraagde hr-directeuren zegt dat over drie tot vijf jaar ‘skill gaps’ en demografische ontwikkelingen de grootste uitdagingen zullen zijn. Klink: ‘(…)in de toekomst zal de’macht’ niet langer liggen (…) bij de werkgever, maar bij degene met kennis, de werknemer die aangeeft wat hij wil. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van kennis wordt steeds meer een echte worsteling.’