Strijp-S Gebouw Gerard | Torenallee 42-58 | 5617 BD Eindhoven | tel: (040) 29 32 423

Een kijkje achter
de schermen

5 maanden verder …
10 juli 2009

Inmiddels is het 5 maanden geleden dat wij in de vorm van Ciquèl met onze bedrijfsmatige activiteiten zijn gestart.

Het begon allemaal met een (verdere) verkenning van de installatiemarkt, het inventariseren van de personeelsbehoefte bij bedrijven in de branche en het introduceren van ons concept bij deze organisaties. De resultaten met betrekking tot laatstgenoemde activiteit zijn bijzonder positief uitgevallen. De strategie waarop we hebben ingezet is goed ontvangen, zelfs bij bedrijven waar de personeelsbehoefte momenteel minimaal te noemen is. Dit biedt mogelijkheden voor de toekomst en sluit naadloos aan bij onze belofte; partnership nu, maar ook in de toekomst.

De actuele situatie van de markt vraagt een bepaalde manier van werken. Een manier die opnieuw aansluit bij de strategie die wij hebben ingezet ten aanzien van het leveren van maatwerk: werken vanuit de vraag van de opdrachtgever. Met deze behoefte in het vizier speuren wij ons netwerk af en zetten de vraag gericht de markt in. Op basis van resultaten maken we een selectie en het geschikte potentieel brengen we onder de aandacht van onze opdrachtgever. Dit concept valt in goede aarde en heeft ons de eerste 5 maanden succes gebracht. Vanzelfsprekend voelen we de sterk afgenomen vraag in de markt, maar dat noopt enkel nog meer tot bovenstaande werkwijze.

Terugkijkend op deze eerste 5 maanden kunnen we stellen dat we bergen werk hebben verzet en reeds dichtbij het doel zijn beland, wat we bij aanvang formuleerden om binnen 6 maanden te realiseren: het geven van naamsbekendheid aan een nieuwe gespecialiseerde partij in de installatiemarkt genaamd ciquèl! Niet door middel van massamedia, niet door de bedrijfsnaam met hagel de markt in te schieten, maar wij schieten met scherp. En raken!

Reacties vanuit de aanbodzijde van de markt zijn eveneens positief te noemen. Kandidaten spreken uit dat het bijzonder prettig werkt om met ervaren adviseurs uit de branche te spreken over hun loopbaan en de mogelijkheden in de markt bij diverse opdrachtgevers. Op dit onderscheidende vermogen hebben wij bij aanvang ingezet en daar plukken wij, maar nóg meer, ZIJ de vruchten van.

Met gezond vertrouwen en een eerste solide fundament, kijken wij daarom vooruit en zullen de ingezette koers handhaven en verder versterken.